Erfenis (beneficiair) aanvaarden of niet?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je een paar keuzes. Je kunt de erfenis:

  1. zuiver aanvaarden;
  2. beneficiair aanvaarden;
  3. of verwerpen.

Zuiver aanvaarden betekent dat je recht hebt op alle bezittingen (lusten) maar ook alle schulden (lasten) voor je rekening moet nemen. Mocht er onverwacht een negatief saldo in de nalatenschap zijn (dus meer schulden dan bezittingen), dan moet je met je eigen geld deze schulden betalen.

Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis zuiver te aanvaarden. Je kunt dan beter beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen of omdat er geen band was met de overledene. Als het niet zeker is wat er in de erfenis zit is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden, als je wel erfgenaam wilt zijn.

Per ongeluk zuiver aanvaarden!
Als je nog niet zeker weet of je zuiver wilt aanvaarden, pas dan op dat je je niet als erfgenaam ‘gedraagt’. Bijvoorbeeld door:

  • Waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen, zonder dat je op papier vastlegt dat je ze alleen voor veiligheid meeneemt.
  • Een schuldeiser te betalen met geld uit de nalatenschap of met eigen geld (begrafeniskosten mag je wel betalen).
  • Geld op te nemen van de gezamenlijke rekening.

Op het moment dat je door je gedrag een erfenis (per ongeluk) aanvaardt, aanvaard je de erfenis mét eventuele schulden. Let er dus goed op dat je niet per ongeluk wordt gezien als erfgenaam en voorkom zo eventuele financiële problemen.

Beneficiair aanvaarden
Beneficiair aanvaarden wordt ook wel aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Door beneficiair te aanvaarden geef je als erfgenaam aan dat je alleen de erfenis accepteert, als deze positief blijkt te zijn. Als de schulden die in de erfenis zitten groter zijn dan de bezittingen (en de erfenis dus negatief is), kan je als je beneficiair aanvaard hebt niet worden aangesproken voor deze schulden.

Beneficiair aanvaarden voorkomt dus dat je als erfgenaam wordt aangesproken voor schulden die de overledene had. Als je besluit zuiver te aanvaarden dan kan je wel worden aangesproken voor deze schulden. Als je niet precies weet waar de erfenis uit bestaat is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.

Rechtbank of notaris
Als je beneficiair wilt aanvaarden moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank in het gebied waar de overledene woonde. Dit kost (in 2020) € 130,-. Je kunt deze verklaring zelf bij de rechtbank regelen. Dit vergt meestal veel tijd. Je kunt er ook voor kiezen om de verklaring via de notaris naar de rechtbank te sturen.

Stappenplan
Het maken van een boedelbeschrijving is een van de stappen in het regelen van een erfenis. Meer over alle stappen die je moet nemen om dit te regelen vind je op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *