Wat moet ik doen als executeur?

Wat je als executeur moet doen ligt aan wat er in het testament is opgenomen. Een benoeming tot executeur in een testament kent drie mogelijkheden:

  • Begrafenis executeur (ook vaak 1 ster executeur genoemd)
  • Beheersexecuteur (ook vaak 2 sterren executeur genoemd)
  • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook vaak 3 sterren executeur genoemd)

Begrafenis executeur

De begrafenisexecuteur verzorgt uitsluitend de uitvaart van de overledene. Met het verder afwikkelen van de erfenis heeft de begrafenisexecuteur niets te maken.

Beheersexecuteur

De beheersexecuteur komt het meeste voor. De beheersexecuteur wikkelt de erfenis af in samenspraak met de (andere)erfgenamen. Hiervoor krijgt hij het beheer over de nalatenschap. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen, maar mag meestal niet in zijn eentje beslissingen nemen over de verkoop en de verdeling van inboedelgoederen of het huis. Dat mag alleen als dat nodig is voor het betalen van schulden.

Codicil
Ook executeurs die zijn benoemd door middel van een codicil van voor 2003 gelden als beheersexecuteur. LET OP: Bij een executeursbenoeming (via testament of codicil) van voor 2003 is het essentieel dat de executeur ‘het recht van bezit van de nalatenschap’ heeft gekregen van de overledene. Dit moet blijken uit het testament/codicil. Zo niet, dan is de executeur geen beheersexecuteur.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De Executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar is daarnaast ook bewindvoerder. Dat geeft hem extra bevoegdheden.

Zo hoeft hij niet met de erfgenamen te overleggen, maar kan hij volledig zelfstandig beslissingen nemen over de verdeling van de nalatenschap. Ook de 3-sterren-executeur moet rekening en verantwoording afleggen.

In verreweg de meeste testamenten wordt er een 2 sterren executeur (beheersexecuteur) benoemd.

Handleiding voor het regelen van de erfenis

Ben je tot executeur benoemd en wil je weten wat je precies moet doen? Of denk je er over na om iemand tot executeur te benoemen en wil je weten wat hij of zij allemaal moet doen?

We hebben een overzichtelijke handleiding geschreven die de executeur stap-voor-stap helpt bij alle taken die hij of zij moet uitvoeren. Meer informatie daarover vind je hier.