Erfenis.info vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Erfenis.info ontwikkelt hulpmiddelen voor executeurs, erfgenamen en nabestaanden van overledenen. Daarnaast draagt Erfenis.info bij aan een gezonde aarde voor volgende generaties.

Als je Erfenis.info steunt of gebruikmaakt van de informatie die Erfenis.info biedt of van andere diensten van Erfenis.info, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Erfenis.info vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Erfenis.info houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Op de website Erfenis.info wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer over in onze cookie statement onderaan deze verklaring.

Websites van andere partijen
Op websites van Erfenis.info tref je links aan naar andere websites. Erfenis.info is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Nieuwsbrief
Op de website van Erfenis.info kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door jouw ingevulde naam en e-mailadres worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden of waarmee je jouw gegevens kunt wijzigen.

Social media
Erfenis.info is op verschillende social media kanalen te vinden, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Erfenis.info volgt ook zelf social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Vragen via online contactformulier of telefoon
Je kunt Erfenis.info vragen stellen via het online contactformulier op onze website of via de telefoon. In geval van telefonisch contact en vragen per post registreren wij jouw naam en eventueel aanvullende gegevens waaronder je e-mailadres en contactadres. Wanneer je contact met ons opneemt geef je hiervoor toestemming.

Als je gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: naam e-mailadres, telefoonnummer. Door op “Verzenden” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag.

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door contact met ons op te nemen per e-mail via hulp@erfenis.info. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Erfenis.info. Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan hulp@erfenis.info. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt. Erfenis.info kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Erfenis.info gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden
Erfenis.info kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Erfenis.info en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Erfenis.info optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Erfenis.info afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Erfenis.info.

Voor het overige verstrekt Erfenis.info alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Erfenis.info de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Periodieke aanpassingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink Privacyverklaring in het menu van de website Erfenis.info kun je de laatste versie altijd inzien.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mail hulp@erfenis.info.

Gebruik van cookies
Erfenis.info maakt op haar website Erfenis.info gebruik van cookies. Door op “Oké” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met webpagina’s van Erfenis.info  wordt meegestuurd en door een internet browser op de harde schijf van het gebruikte computer of telefoon worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van de website, voor het analyseren van statistieken en voor marketing doeleinden. Met behulp van deze cookies kunnen we bijvoorbeeld onze advertenties op Facebook tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in onze producten kunnen advertenties van Erfenis.info te zien krijgen op Facebook. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen tijdens je bezoek aan Erfenis.info en je internetgedrag volgen.

Bewaartermijnen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Ook kun je er voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als je ervoor kiest de cookies op onze website niet te accepteren.