Welke kosten zijn aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting?

De erfenis bestaat uit de bezittingen min de schulden op het moment dat iemand overlijdt. Deze gegevens gebruik je als je aangifte erfbelasting gaat doen.

De wet bepaalt dat alleen schulden die bestaan op het moment van overlijden kunnen worden afgetrokken van de bezittingen. Er is één uitzondering op deze regel gemaakt en dat zijn de begrafeniskosten. Deze kosten zijn na het overlijden ontstaan maar mogen wel worden afgetrokken van de bezittingen. Hierdoor betalen de erfgenamen dus minder erfbelasting. Maar wat valt er allemaal onder begrafeniskosten?

Begrafeniskosten

Onder begrafeniskosten wordt gerekend:

  • Kosten voor bekendmaken overlijden (bv advertentie in de krant)
  • Kosten van de behandeling en bekleding van de overledene
  • Kosten van de kist
  • Kosten van de begrafenis of crematie
  • Kosten van bloemen
  • Aankoop van grafruimte

Niet aftrekbare kosten

Voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten ook kosten worden gemaakt. Voorbeelden zijn notariskosten, loon van de executeur en kosten voor het laten opstellen van de aangifte erfbelasting. Deze kosten zijn niet aftrekbaar voor de erfbelasting.

Aftrekbaar voor erfbelasting

Dus zowel de kosten voor de begrafenis als de schulden die al bestaan op het moment van overlijden mogen worden afgetrokken van de bezittingen. Over wat er overblijft moeten de erfgenamen erfbelasting betalen.

Handleiding voor het regelen van de erfenis

Bovenstaande en veel meer staat beschreven in onze handleiding. Ben je tot executeur benoemd en wil je weten wat je precies moet doen? Of denk je er over na om iemand tot executeur te benoemen en wil je weten wat hij of zij allemaal moet doen?

Met de overzichtelijke handleiding helpen we je bij alle taken die je moet uitvoeren. Meer informatie daarover vind je hier.