Afhandelen erfenis

De uitvaart is achter de rug en nu moet ‘de rest’ geregeld worden: het afwikkelen van de nalatenschap. In normale taal vaak het regelen of afhandelen van de erfenis genoemd.

Dit wordt gedaan door de executeur of door de erfgenamen gezamenlijk. Om te bepalen wie de executeur en/of de erfgenamen zijn is stap één het checken of er een testament is gemaakt.

Erfgenamen
Als er een testament gemaakt is, dan staat staat in het testament wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is gemaakt dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wie de erfgenamen dan zijn lees je in dit artikel.

Wie regelt de afhandeling van de erfenis?
In het testament – als die is gemaakt – staat er ook vaak een executeursbenoeming in. Hij of zij die is benoemd in het testament regelt het grootste gedeelte van de afhandeling. Hij/zij moet deze benoeming tot executeur wel aanvaarden. In het testament staat naast de benoeming vaak informatie over de bevoegdheden van de executeur.

Als er geen testament is gemaakt of er is in het testament geen executeur benoemd, dan moeten de erfgenamen gezamenlijk de erfenis afhandelen. Dat betekent dat je samen alles moet regelen. Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe lastiger en onpraktischer het wordt om dit met zijn allen te doen. Daarom wordt er in dit geval vaak een erfgenaam aangewezen die de erfenis afhandelt. Hij of zij krijgt dan van de andere erfgenamen een volmacht om dit te doen. Dit heel een boedelvolmacht.

Stappenplan erfenis afhandelen
Als duidelijk is wie de erfgenamen zijn en wie de erfenis afhandelt, dan moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Dit zijn de volgende stappen:

  1. (Beneficiaire) aanvaarding of verwerping
  2. Verklaring van erfrecht
  3. Boedelbeschrijving
  4. Praktische en financiële zaken regelen
  5. Betalen schulden
  6. Aangifte erfbelasting
  7. Verdeling
  8. Rekening&verantwoording

De komende tijd zullen we deze stappen in verschillende blogs verder toelichten.

Hulp
In plaats van een adviseur in te schakelen die je per uur moet betalen kun je met een beetje hulp vaak prima zelf een erfenis afhandelen. Die hulp bieden wij graag in de vorm van onze praktische handleiding. Meer informatie over de handleiding vind je hier. En mocht je er toch niet uitkomen? Dan helpen we je natuurlijk graag!

Met de handleiding voorkom je in veel gevallen hoge advieskosten en je draagt ook nog eens bij aan een groene en gezonde aarde voor toekomstige generaties. Hoe dat zit? Dat lees je hier!