Wat is een beheers-executeur?

Als je een testament maakt is het vaak verstandig om daarin een executeur te benomen. Maar hoeveel bevoegdheden geef je een executeur? En wat is een beheers-executeur? We leggen het je graag uit.

Bevoegdheden executeur

De executeur kan verschillende niveaus van bevoegdheden hebben. In het testament kun je bepalen hoeveel bevoegdheden je een executeur wilt geven. Er zijn daarin drie smaken (ook wel 1,2 en 3 sterrenexecuteur genoemd):

  1. De begrafenisexecuteur (1 ster): verzorgt uitsluitend de uitvaart van de overledene. Met het afwikkelen van de erfenis heeft de begrafenisexecuteur niets te maken.
  2. De beheers-executeur (2 sterren): De beheers-executeur wikkelt de erfenis af in samenspraak met de (andere) erfgenamen. Hiervoor krijgt hij het beheer over de nalatenschap. Deze vorm komt het meest voor.
  3. Executeur en afwikkelingsbewindvoerder (3 sterren): deze executeur heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de beheers-executeur, maar is daarnaast ook bewindvoerder. Dat geeft hem extra bevoegdheden. Zo hoeft hij niet met de erfgenamen te overleggen, maar kan hij volledig zelfstandig beslissingen nemen over de verdeling van de nalatenschap.

Beheers-executeur

De beheers-executeur regelt de uitvaart en wikkelt de erfenis af in overleg met de (andere) erfgenamen. De executeur kan ook erfgenaam zijn maar het kan ook iemand anders zijn waar de overledene vertrouwen in had.

De beheers-executeur krijgt het beheer over de nalatenschap. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen ten opzichte van andere partijen zoals de bank, de notaris, schuldeisers etc.

De beheers-executeur mag (meestal) alleen spullen uit de erfenis verkopen omdat dat nodig is om bestaande schulden te betalen. Als er geen of weinig schulden zijn, dan mag de beheers executeur dus niet in zijn eentje de beslissing nemen om bijvoorbeeld de woning te verkopen. Dit mag hij alleen doen samen met de (andere) erfgenamen.

Notaris aanwijzen
De beheers-executeur kan een notaris vragen om hem te helpen bij het regelen van de erfenis. Dit wordt een boedelnotaris genoemd.

Beheren en niet beschikken
Als beheers-executeur moet je de erfgenamen vertegenwoordigen en heb je het beheer over de erfenis. Beheren betekent dat je er goed voor moet zorgen maar er niet over mag beschikken.

Beschikkingsbevoegdheid heb je als executeur alleen als je tot Executeur en afwikkelingsbewindvoerder (3 sterren executeur) bent benoemd.

LET OP: executeursbenoeming van voor 2003

In 2003 is het erfrecht veranderd. Bij een executeursbenoeming (via testament of codicil) van voor 2003 is het essentieel dat de executeur ‘het recht van bezit van de nalatenschap’ heeft gekregen van de overledene. Dit moet blijken uit het testament/codicil. Zo niet, dan is de executeur geen beheers-executeur.

Handleiding voor het regelen van de erfenis

Ben je tot executeur benoemd en wil je weten wat je precies moet doen? Of denk je er over na om iemand tot executeur te benoemen en wil je weten wat hij of zij allemaal moet doen?

We hebben een overzichtelijke handleiding geschreven die de executeur stap-voor-stap helpt bij alle taken die hij of zij moet uitvoeren. Meer informatie daarover vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *