Wat is het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament?

Een gewoon testament maak je voor het moment dat je er zelf niet meer bent. In een gewoon testament staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap. Daarin wijs je bijvoorbeeld aan wie jouw erfgenamen zijn, dus wie jouw erfenis krijgen. Daarnaast kan je andere dingen regelen, zoals de benoeming van een executeur.

In een levenstestament staat wat er moet gebeuren op het moment dat je tijdens je leven zelf niet meer kunt beslissen (wilsonbekwaam bent).  Het levenstestament heeft dus betrekking op de periode waarin je wilsonbekwaam bent maar nog niet bent overleden.

Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je een ongeluk krijgt en in coma raakt. Of als iemand dement wordt. Hij kan dan niet meer zelf beslissingen nemen. In een levenstestament staat wie dat dan namens hem of haar mag doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *