Erfbelasting tarieven 2020

Krijg je een erfenis of een schenking in 2020? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.

Tarieven erfbelasting bij overlijden in 2020

 • Partner en kinderen: tot € 126.723 10%, daarboven 20%
 • Kleinkinderen en afstammelingen in de rechte lijn: tot € 126.723 18%, daarboven 36%
 • Overige verkrijgers: tot € 126.723 30%, daarboven 40%

Tarieven erfbelasting bij overlijden in 2019

 • Partner en kinderen: tot €124.727 10%, daarboven 20%
 • Kleinkinderen en afstammelingen in de rechte lijn: tot €124.727 18%, daarboven 36%
 • Overige verkrijgers: tot €124.727 30%, daarboven 40%

Vrijstellingen erfbelasting bij overlijden in 2020

 • partner:                                                                  € 661.328
 • kinderen en kleinkinderen:                               € 20.946
 • ouder:                                                                     € 49.603
 • gehandicapt kind:                                                € 62.830
 • overige erfgenamen:                                           € 2.208

Vrijstellingen erfbelasting bij overlijden in 2019

 • partner:                                                                  € 650.913
 • kinderen en kleinkinderen:                               € 20.616
 • ouder:                                                                     € 48.821
 • gehandicapt kind:                                                € 61.840
 • overige erfgenamen:                                           € 2.173

Rekenvoorbeeld

Wim €150.000 erft van zijn in januari 2020 overleden vader. Hij moet €13.138 belasting betalen.

Door de vrijstelling van 20.946 is er erfbelasting verschuldigd over € 129.054.

Hij betaalt over de eerste €126.723 10% belasting (€ 12.672) en over de rest (€ 2.331) 20% belasting (€ 466). Dit is bij elkaar € 129.054.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst.

Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *