Wat gebeurt er als ik geen testament maak?

Indien je geen testament opstelt bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat alle bezittingen en schulden worden verdeeld over jouw partner en de kinderen. Indien je geen partner en kinderen hebt gaat de nalatenschap naar jouw ouders, broers en zussen.

De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, hoofdsom en rente. Je kan deze vordering zien als een tegoedbon omdat dit bedrag pas opeisbaar is als beide ouders zijn overleden. Als er op het moment dat beide ouders zijn overleden geen erfenis meer is, dan hebben de kinderen nog steeds een vordering maar dan kan deze vordering niet meer voldaan worden. De kinderen ontvangen dan niets meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *