Waar bestaat een erfenis uit?

Een erfenis wordt ook wel nalatenschap genoemd en bestaat uit alle bezittingen en schulden van iemand die is overleden. Dit kan geld zijn maar ook bijvoorbeeld een inboedel, een woning en schulden zoals een hypotheekschuld of belastingschuld.

Verdeling van de erfenis
De erfenis van iemand die is overleden wordt verdeeld onder de erfgenamen. Als je de enige erfgenaam bent dan krijg je de hele erfenis. Als er meer erfgenamen zijn dan wordt deze verdeeld.

Let op, ook schulden behoren dus tot de erfenis. Als je als erfgenaam niet goed weet hoe de erfenis er uit ziet dan kun je het beste beneficiair aanvaarden. Meer hierover lees je in dit artikel.

Boedelbeschrijving
Waar de erfenis precies uit bestaat wordt na het overlijden in kaart gebracht door middel van het maken van een boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden op het moment van overlijden.

In dit overzicht staat niet letterlijk aangegeven hoeveel spullen zoals messen en vorken de overledene had, maar wel wat de waarde van deze spullen is. Hieronder staan enkele voorbeelden van wat op de boedelbeschrijving kan staan.

Bezittingen Schulden
Saldo van de rekeningen Hypotheekschulden
Aanwezig contant geld Kosten voor de uitvaart
Waarde van de inboedel Belastingschuld
Waarde van de woning  
Verzekeringen  

Stappenplan
Het maken van een boedelbeschrijving is een van de stappen in het regelen van een erfenis. Meer over alle stappen die je moet nemen om dit te regelen vind je op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *