Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte die de notaris opmaakt na het overlijden van iemand. Met deze akte kan de executeur ten opzichte van derden (zoals de bank) bewijzen dat hij mag beschikken over de goederen.

In deze verklaring staat:

  • wie de overledene is;
  • of de overledene een testament heeft gemaakt;
  • wie de erfgenamen zijn;
  • wie executeur is of namens de erfgenamen mag handelen.

Bankrekeningen

Bankrekeningen die op één naam staan, worden bij overlijden van de rekeninghouder geblokkeerd. De bank weet namelijk niet wie bevoegd wordt om betalingen te doen.

Op een geblokkeerde rekening kan wel geld worden gestort, maar betalingen zijn niet meer mogelijk.

Bankrekeningen op twee namen (de zogenaamde “en/of” rekeningen) worden in het algemeen ook geblokkeerd. De bank geeft in dat geval aan dat de rekeningen uiteindelijk op naam van de andere gerechtigde moeten worden gesteld.

Om de blokkering op te heffen, om de rekening op een andere naam te stellen of om de rekening op te heffen, is een verklaring van erfrecht nodig. In sommige gevallen zal een bank geen verklaring van erfrecht verlangen.

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Als de overledene een echtgenoot en/of kinderen achterlaat:

  • een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand (dit document ontvang je meestal van de uitvaartondernemer);
  • de (officiële) namen en woonadressen van de achtergebleven partner en de kinderen (met de namen van hun echtgenoten als zij gehuwd zijn);
  • indien aanwezig het afschrift van het testament en van eventuele huwelijkse voorwaarden;
  • de naam van degene die bevoegd is of wordt om betalingen te doen. Vaak is dat de langstlevende echtgenoot of één van de kinderen.

Als de overledene alleen andere familieleden achterlaat (ouders, broers en zusters of een partner) kun je het beste vooraf met de notaris overleggen over de nodige gegevens.

Handleiding voor het regelen van de erfenis

Het laten maken van een verklaring van erfrecht is onderdeel van het ‘afwikkelen van de nalatenschap’, ofwel, het regelen van de erfenis.

Omdat dit geen gesneden koek is als je dit nooit doet hebben we hiervoor een overzichtelijke handleiding geschreven die je stap-voor-stap hierbij helpt. Meer informatie vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *