Wie mag mijn testament inzien?

In een testament kun je bepalen wat er met jouw erfenis gebeurt op het moment dat je komt te overlijden. De inhoud van je testament bepaal je helemaal zelf en alleen jij (en de notaris) weten wat er in staat. Alleen als je deze informatie deelt met anderen dan zullen zij weten wat je in je testament hebt vastgelegd.

Wie mag mijn testament inzien na overlijden?

De wet bepaalt wie wel en niet inzage hebben in jouw testament op het moment dat je overlijdt. Alleen de erfgenamen van de overledene hebben recht op inzage in het hele testament. Dus alleen de wettelijke erfgenamen (als er geen testament is) en personen die in het testament aangewezen zijn als erfgenamen hebben recht op volledige inzage in het testament.

Legatarissen

Naast de erfgenamen hebben ook legatarissen (mensen die een legaat krijgen) recht op inzage in het testament. Zij mogen echter niet het hele testament inzien maar alleen de voor hen relevante bepalingen uit het testament. Zij ontvangen dus ook nooit een volledige kopie van het testament.

Onterfde erfgenamen

Dit geldt ook voor erfgenamen die onterft zijn. Ook zij hebben niet recht op volledige inzage in het testament maar slechts op een beperkt deel daarvan.

Belastingdienst

Als je overlijdt en je hebt een testament gemaakt, dan ontvangt de Belastingdienst ook een kopie van je testament. Dit wordt door de notaris digitaal naar de Belastingdienst toegestuurd. Dit gebeurt echter pas op het moment dat je overlijdt. Als je nog niet bent overleden, dan heeft geen enkele overheidsinstantie inzicht in de inhoud van je testament. Het origineel ligt bij de notaris in de kluis en van de notaris ontvang je altijd een (digitaal) exemplaar. Dit heeft in notaristaal een ‘afschrift’.

Helpen

Kunnen we je ergens mee helpen? Of wil je meer informatie? Laat het ons gerust weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *